شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩

برنامه حضور پزشکان در کلینیک

پزشکان پاره وقت فقط در شیفت صبح در کلینیک حضور دارند

برنامه حضور پزشکان متخصصین ارتوپدی در کلینیک

نام پرشک

ایام هفته

حمید رضا محمدی

نستور بخردیان

محمد علی جمشیدی

شنبه

صبح و عصر

-

عصر

یک شنبه

صبح و عصر

عصر

-

دو شنبه

عصر

عصر

صبح

سه شنبه

عصر

صبح

عصر

چهار شنبه

عصر

صبح

عصر


برنامه حضور پزشکان متخصصین زنان وزایمان در کلینیک

برنامه حضور متخصصین زنان وزایمان در کلینیک ثابت نبوده و ماهیانه تغییر می کند ولی روزانه در شیفت صبح دو پزشک و عصر چهار پزشک همزمان در کلینیک حضور دارند.


برنامه حضور متخصصین عفونی

نام پزشک

 

اورنگ ایلامی

ذاکر سعیدی

گردآفرین نیکبخت

شنبه

عصر

عصر

عصر

یک شنبه

عصر

عصر

عصر

دو شنبه

عصر

عصر

عصر

سه شنبه

عصر

عصر

عصر

چهار شنبه

عصر

عصر

صبح

برنامه حضور متخصصین و فوق تخصصین اطفال

نام پزشک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

علی کشتکار

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

عبد الکریم

قدیمی

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

فرخ فرخ نیا

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

رضا عباسی

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

بهرام محمدی

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

فرزاد وفایی

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

پیمان اعتمادی

-

عصر

عصر

عصر

-

مروارید غفاری

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

هر روز صبح یکی از متخصصین یا فوق تخصصین اطفال در کلینیک حضور دارند


برنامه حضور متخصصین کلیه و مجاری ادراری

نام پزشک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

سید محمد رضاربانی

عصر

عصر

صبح و عصر

عصر

عصر

صدرالله محرابی

صبح و عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

حمید نیکنام

عصر

عصر

عصر

عصر

صبح و عصر

محسن رضایی

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

برنامه حضور متخصصین اعصاب (روانپزشکی)

نام پزشک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

نذیر هاشمی

عصر

عصر

عصر

عصر


عصر

علی محمدی

صبح

صبح

صبح

صبح


صبح

 

 

 

 

 

 


برنامهحضور فوق تخصصین بیماریهای داخلی

نام پزشک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

رزیتا عباسی لرکی

عصر

-

عصر

-

عصر

شکوه شریف پور

-

عصر

-

عصر

-

امیر حسین کجوری

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

فرشاد فریدونی

-

-

عصر

عصر

عصر

حسین نیلی

 

-

-

-

مریم زارعی نژاد

-

-

-

عصر

صبح و عصر

مریم علوی

-

-

صبح و عصر

   

اسحاق مرادی شیبانی

         

برنامه حضور متخصصین بیماریهای داخلی

نام پرشک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

آرش آریا

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

هادی غفاری

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

رضا قادری

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

دکتر مسلم صداقت

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

امین ناظرمظفری

عصر

عصر

عصر

-

-

هر روز صبح یکی از متخصصین داخلی در کلینیک حضور دارند

مطالب علمی
نوبت دهی کلینیک

 

تلفن نوبت دهی کلینیک : 07491013813

 

با توجه به تغییر لینک های سامانه نوبت دهی لطفا از لینک زیر استفاده نمایید.